Zgoda na wykorzystanie wizerunku

nesspresso

Źródło: https://goo.gl/images/PwV6mK

Przy tworzeniu reklamy naszej firmy, określonych produktów lub usług, ale i nie tylko, może się zdarzyć, że będziemy chcieli posłużyć się wizerunkiem  naszego pracownika, zleceniobiorcy lub po prostu znajomego. Może zdarzyć się również, że do określonej kampanii chcielibyśmy wykorzystać wizerunek innej powszechnie znanej osoby. Pierwsze, co powinno nam przyjść na myśl w związku z chęcią wykorzystania czyjegoś wizerunku, to kwestia zgody.

Zanim jednak do tego przejdziemy, odpowiedzmy na pytanie:

Czym jest wizerunek?

Najprościej – wizerunek stanowi dobro osobiste podlegające ochronie prawnej. Ochronę taką przewiduje w pierwszej kolejności Kodeks Cywilny, a także ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mimo, że dobra osobiste mają charakter niemajątkowy, ich konsekwencje mogą być o charakterze majątkowym, o czym – wykorzystując wizerunek określonej osoby, warto pamiętać. W przypadku naruszenia dóbr osobistych można wystąpić na drogę cywilną i domagać się spełnienia określonych roszczeń (jakie roszczenia przysługują w przypadku naruszenia dóbr osobistych, przedstawię w osobnym wpisie).

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Problem rozpowszechniania wizerunku został rozwiązany przez art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z którego wynika, że wymaga on zgody osoby na nim przedstawionej.

Nie potrzebujemy zgody tej osoby jedynie w sytuacji, gdy osoba taka otrzymała opłatę za pozowanie.

Przykładowo – jeśli model lub aktor za pozowanie otrzymał wynagrodzenie, przyjmuje się, iż udzielił on zgody.

Przy czym należy pamiętać, że wynagrodzenie za pozowanie nie oznacza, że z wizerunkiem tej osoby można zrobić wszystko, a tylko w takim zakresie w jakim to zostało uzgodnione. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem i zabezpieczeniem Twoich interesów będzie umowa.

Ustawa przewiduje również kilka wyjątków dotyczących rozpowszechniania wizerunku, kiedy zgoda nie jest wymagana:

  • wizerunek osoby powszechnie znanej wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,
  • osoba stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Wizerunek osoby powszechnie znanej

Nie potrzebujesz zgody na rozpowszechnianie wizerunku, gdy chodzi o wizerunek osoby powszechnie znanej, jeśli ten wizerunek został wykonany w związku z pełnieniem przez tę osobę funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych. Za osobę powszechnie znaną możemy uznać aktorów, muzyków, pisarzy, sportowców, polityków. Co ciekawe, Sąd Najwyższy stwierdził, że co do zasady chodzi o osoby, które wprost lub w sposób dorozumiany godzą się na podawanie do publicznej wiadomości wiedzy o swoim życiu, co oznacza, że osoba ta nie musi być nawet powszechnie znana w skali kraju. Może być powszechnie znana tylko lokalnie, np. lokalny muzyk, jak również przedsiębiorca czy działacz społeczny. Ponadto, należy pamiętać, że wizerunek osoby powszechnie znanej wykonany w sytuacji prywatnej nie będzie mógł być rozpowszechniany bez jej zgody np. znanego polityka na spotkaniu prywatnym czy też modelki podczas wakacji.

Z kolei, przykład legalnego rozpowszechnienia wizerunku osoby powszechnie znanej bez jej zgody stanowi np. wizerunek  muzyka podczas koncertu, aktorki na premierze filmu ze swoim udziałem czy posła podczas głosowania w Sejmie.

Wizerunek danej osoby stanowiący jedynie szczegół większej całości

Wizerunek danej osoby stanowiący jedynie szczegół większej całości, takiej jak zgromadzenia, krajobrazu, publicznej imprezy (np. koncertu) można również rozpowszechniać bez jej zgody. Celem tej regulacji jest wyeliminowanie blokownia możliwości rozpowszechniania zdjęć lub wideo, gdzie wizerunek osoby nie ma tak naprawdę większego znaczenia, ponieważ liczy się pewna określona kompozycja, np. festiwal muzyczny, mecz piłki nożnej.

Wykorzystanie komercyjne

Jeżeli cel komercyjny zrealizowany ma być za pomocą wykorzystania czyjegoś wizerunku – ponownie zalecam  zawarcie  umowy. Brak „dowodu” co do treści uzgodnień z osobą, której wizerunek ma zostać wykorzystany – może doprowadzić do sytuacji, w której coś co pierwotnie nie budziło wątpliwości –  zostało zinterpretowane przez każdą ze stron inaczej.

Aby uniknąć niejasności i ewentualnego sporu sądowego, najlepiej jest wiec zabezpieczyć się za pomocą umowy lub odpowiedniej zgody.

Zainteresował Ciebie temat zgody na wykorzystanie czyjegoś wizerunku? Sam/(a) potrzebujesz konkretnej ochrony związanej z zabezpieczeniem albo naruszeniem swojego wizerunku bądź też przygotowania odpowiedniej umowy lub zgody?

Zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@wrkancelaria.pl

Autor wpisu

Hanna Woźniak

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s