Ochrona koncepcji biznesowej po wystąpieniu naruszenia – Cz. II.

open-sign_how-much-does-it-cost-to-start-a-retail-store-769x513

Źródło: https://goo.gl/images/7oV77K

W pierwszej części wpisu poświęconego ochronie pomysłu na biznes, zostały przedstawione prewencyjne sposoby ochrony  – w myśl starego porzekadła – lepiej zapobiegać niż leczyć 😉
W praktyce problem związany z naruszeniem pojawia się dopiero w toku prowadzenia własnego biznesu.

Gdzie zatem możemy szukać pomocy? Poniżej, przyjrzymy się przepisom, które mogą nam w tym pomóc.

PRAWO AUTORSKIE

Powszechnie utrwaliło się przekonanie, że jeżeli mamy do czynienia z kopiowaniem czyjegoś pomysłu, ochronę zapewnią nam przepisy prawa autorskiego. Dlatego też, warto zapamiętać, że prawo autorskie:

  • nie chroni samego pomysłu na biznes czy koncepcji jego działania. Ochronie podlega dopiero sposób wyrażenia dzieła, czyli to, w jaki sposób pomysł na biznes zostanie urzeczywistniony.
  • chroni to, co może być uznane za utwór, a jego definicja stanowi, że jest to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. O utworze można mówić dopiero wtedy, kiedy się go ustali. Ustaleniem utworu będzie przykładowo spisanie go na kartce papieru albo utrwalenie w postaci elektronicznej na określonym nośniku, materiały reklamowe czy opisy całej koncepcji biznesowej np. w postaci biznesplanu, strategii). Same idee i pomysły nie są jeszcze chronione prawem.

Co nam przysługuje, jeśli ktoś narusza nasze prawa autorskie?

  • postępowanie cywilne – w tym wypadku przysługuje roszczenie o zaniechanie naruszenia, usunięcie skutków naruszenia, naprawienie wyrządzonej szkody (majątkowej) czy wydania uzyskanych korzyści.
  • postępowanie karne – jeżeli naruszycielowi praw autorskich można przypisać odpowiedzialność karną za przestępstwo, niezależnie od tego, czy naruszenie skutkuje jednocześnie wyżej opisaną odpowiedzialnością cywilną. Odpowiedzialność karna może być rezultatem popełnienia plagiatu (przywłaszczenia sobie autorstwa lub wprowadzenia w błąd co do autorstwa) lub naruszenia innych autorskich praw osobistych ( np. brak informacji o autorstwie, publiczne zniekształcanie utworu, uniemożliwienie lub utrudnianie kontroli korzystania z utworu).

DOBRA OSOBISTE

Do katalogu dóbr osobistych człowieka zaliczamy m.in. twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską, które to pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Dobrem osobistym może być więc rezultat twórczości intelektualnej człowieka. Koncepcja biznesowa niewątpliwie stanowi element twórczości artystycznej człowieka, a zatem podlega ochronie na gruncie powyższego przepisu. Dzięki temu, możemy żądać od osoby naruszającej:

  • zaniechania naruszania ( żądanie wstrzymania prac realizujących Wasz pomysł),
  • usunięcia skutków naruszenia (np. opublikowania stosownej informacji o pomysłodawcy),
  • zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na cel społeczny,
  • naprawienia szkody, jeżeli naruszenie dóbr osobistych doprowadziło do wyrządzenia szkody majątkowej.

W praktyce udowodnienie “kradzieży” pomysłu może okazać się trudne. Należy więc pamietać o tym, że przed sądem musimy wykazać, że faktycznie to my jesteśmy autorem pomysłu czy koncepcji. Jeżeli przedstawiliście swojemu potencjalnemu klientowi pomysł podczas spotkania biznesowego lub podczas luźnej rozmowy, udowodnienie swojego autorstwa może być utrudnione, dlatego – przed podjęciem tego rodzaju działań – warto w odpowiedni sposób się zabezpieczyć. Trudności mogą się pojawić też w przypadku żądania odszkodowania – bardzo ciężko będzie oszacować szkodę i odpowiednio umotywować jej wysokość przed sądem, nie mniej jednak nie stawia to nas na przegranej pozycji.

USTAWA O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Kradzież pomysłu biznesowego, może być uznana również za czyn nieuczciwej konkurencji. Art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, stanowi, że: „Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. Jest to jednak droga najbardziej wątpliwa – przepis jest bowiem bardzo ogólny i tutaj może okazać się bardzo ciężkie dochodzenie swoich praw przed sądem.

Dlatego też, jeszcze raz warto podkreślić, że znacznie lepiej jest zadbać o swoje interesy jeszcze przed jakimkolwiek ujawnieniem swojego pomysłu. Pozwoli nam to uniknąć niepotrzebnego stresu, straty czasu i przewidywanego zysku oraz kosztów ewentualnego postępowania.

Jeżeli zainteresował Ciebie temat ochrony swojego pomysłu biznesowego, chcesz go zabezpieczyć lub zostałeś poszkodowany przez cudze działania spowodowane kradzieżą Twojej koncepcji biznesowej  – zapraszamy do kontaktu: biuro@wrkancelaria.pl

Autor wpisu

Hanna Woźniak

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s